Prawo autorskie 

(film/prasa/media/ rynek muzyczny)

Świadczymy kompleksową pomoc prawną artystom, twórcom muzyki, architektom, producentom nagrań audiowizualnych i audialnych, wydawcom prasy i książek, grafikom, plastykom, scenografom, agencjom fotograficznym, projektantom, producentom, agentom/managerom.

Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy z elementami prawa autorskiego.

Doradzamy w zakresie optymalizacji podatkowej przeprowadzanych transakcji.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów podczas polubownego rozstrzygania sporów, jak również przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz urzędami i organizacjami zbiorowego zarządzania.

Wybrane projekty

  • Obsługa procesu produkcji, dystrybucji i zarządzania prawami do filmów dokumentalnych, w tym „Królika po berlińsku” – nominacja do Oscara w roku 2010, „Deep Love” oraz „Z łóżka powstałeś”.
  • Bieżąca kompleksowa obsługa agencji fotograficznych, scenografów, zespołów muzycznych.
  • Wsparcie prawne podmiotów z branży reklamowej, między innymi dostawców usług marketingu sensorycznego czy agencji komunikacji kreatywnej.
  • Doradztwo prawne państwowym instytucjom kultury w zakresie nabywania, ochrony i licencjonowania utworów.
  • Opiniowanie umów dotyczących akcji marketingowych i promocyjnych.
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej w zakresie praw własności intelektualnej.