Doradztwo korporacyjne, transakcje handlowe oraz obsługa inwestycji

Zapewniamy stałe doradztwo prawne przy realizacji transakcji handlowych, pomagając Klientom uzyskać wyznaczone przez nich cele.

Wspieramy Klientów przygotowując opinie na temat aspektu biznesowego przewidywanej operacji i prowadzimy negocjacje w ich imieniu.

Świadczymy bieżącą obsługę korporacyjną na rzecz szeregu spółek handlowych zarówno z kapitałem krajowym jak i zagranicznym.

Kompleksowo obsługujemy startupy, począwszy od doradztwa przy wyborze formy prowadzenia działalności, poprzez założenie danej spółki jak i prowadzenie bieżącej obsługi prawnej spółki i jej organów.

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach w przedmiocie wpisu spółek handlowych do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również wszelkich zmian zaistniałych w toku działalności oraz sporządzamy wymaganą dokumentację.

Obsługujemy organy spółek handlowych (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników).

Przygotowujemy i prowadzimy postępowania upadłościowe i układowe, likwidujemy spółki.

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami cywilnymi i gospodarczymi, a także innymi organami orzekającymi i urzędami, sporządzamy pozwy, pisma procesowe i środki odwoławcze (zażalenie, apelacja, kasacja).

Wybrane projekty

  • Kompleksowe doradztwo prawne procesów inwestycyjnych na zlecenie funduszu venture capital.
  • Bieżąca obsługa korporacyjna m.in: funduszu venture capital (sektor: ochrona zdrowia, nowoczesne technologie), grupy spółek deweloperskich, lidera w dziedzinie sprzedaży i dystrybucji znanych marek motoryzacyjnych, elektronicznych i usługowych w Europie Centralnej i Wschodniej oraz grupy spółek prowadzących działalność w zakresie inwestycji nieruchomościowych.
  • Kompleksowa obsługa prawna procesu  stworzenia koncepcji oraz ram prawnych nowego produktu na zlecenie jednego z wiodących banków polskich.
  • Udział w projekcie due diligence przy zakupie udziałów w lokalnych biurach projektowych przez międzynarodową grupę podmiotów, specjalizującą się w pracach z zakresu mobilności i infrastruktury transportowej.