(M&A) Fuzje i przejęcia

Posiadamy doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć, procesach transformacji kapitałowych (połączenia, przekształcenia, podziały).

Przygotowujemy i negocjujemy umowy, harmonogramy, prowadzimy postępowania administracyjne związane z fuzjami i przejęciami w przedmiocie uzyskania zgody polskich i unijnych organów regulacyjnych.

Doradzamy w zakresie finansowania transakcji.

Świadczymy kompleksowe usługi związane z transakcją, począwszy od czynności przygotowawczych po wsparcie postransakcyjne.

Dopasowujemy rozwiązania prawne, proponując działania, które pozwalają na osiągnięcie celów biznesowych Klientów przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia ewentualnych sporów.

Wybrane projekty

  • Doradztwo przy połączeniu spółek z branży telekomunikacyjnej, realizowane w ramach globalnego połączenia międzynarodowych koncernów obsługujących operatorów telekomunikacyjnych – wartość transakcji 25 mln PLN.
  • Obsługa prawna połączenia trzech spółek z branży IT obejmująca opracowanie koncepcji połączenia oraz doradztwo przy pozyskaniu dotacji ze środków pomocowych UE (PARP) – wartość transakcji 5 mln PLN.
  • Pomoc prawna przy przekształceniu spółek z grupy wiodącego producenta i dystrybutora wody mineralnej, podmiotów z grupy spółek deweloperskich, spółek z grupy kapitałowej wiodącej marki marketów budowlanych.
  • Doradztwo przy podziale spółek prowadzących sieci aptek.
  • Wsparcie prawne przy przekształceniach wiodącego dystrybutora i przedstawiciela na terenie Polski producentów aparatury i wyposażenia przeznaczonego dla radioterapii onkologicznej.
  • Doradztwo przy połączeniu agencji Public Relations (kilkukrotnego zdobywcy tytułu Agencja Roku).
  • Obsługa prawna transakcji wejścia popularnego serwisu zakupowego do międzynarodowej grupy e-commerce.