Ochrona danych osobowych

Zgłaszamy i rejestrujemy zbiory danych osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  (GIODO).

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed GIODO.

Pomagamy w opracowywaniu i wdrażaniu ustawowo wymaganych procedur dotyczących przetwarzania oraz ochrony danych osobowych.

Doradzamy w zakresie warunków prawnych przetwarzania i ochrony danych osobowych, zagadnień związanych z tworzeniem baz danych, ich obrotem oraz przetwarzaniem danych osobowych w związku z działaniami promocyjnymi, reklamowymi i marketingowymi.

Przeprowadzamy audyty w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Przeprowadzamy szkolenia dotyczące zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Wybrane projekty

  • Kompleksowa obsługa prawna na rzecz dostawcy treści cyfrowych i rozwiązań płatniczych dla branży medialno-wydawniczej, dostawców usług internetowych oraz dostawcy rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz programów lojalnościowych;
  • Audyty prawne z zakresu zgodności procedur ochrony danych osobowych z obowiązującymi przepisami w międzynarodowych korporacjach, z uwzględnieniem transgranicznego przetwarzania danych.
  • Obsługa agencji marketingowej w zakresie zgodności prowadzonych kampanii mailingowych z zasadami przetwarzania danych osobowych.
  • Reprezentacja dostawcy treści cyfrowych w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez GIODO.