Ochrona dóbr osobistych 

Doradzamy w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych (m.in. wizerunku, prywatności, czci) zarówno w działaniach reklamowych, jak i niekomercyjnych; na płaszczyźnie prowadzenia transakcji jak na drodze sądowej.

Opracowujemy strategie ochrony przed naruszeniem dobrego imienia i wizerunku osób powszechnie znanych, a także renomy osób prawnych.

Doradzamy Klientom w sytuacjach kryzysu medialnego.

Opiniujemy i negocjujemy umowy dotyczące udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne.

Analizujemy materiały prasowe pod kątem ich zgodności z prawem oraz wskazujemy ewentualne ryzyko związane z ich publikacją.

 

 Wybrane projekty

  • Skuteczna reprezentacja polskich aktorek, dziennikarek w sporach sądowych o naruszenie dóbr osobistych (m.in. prawa do prywatności, dobrego imienia, godności, czci) przeciwko redaktorom naczelnym i wydawcom prasy tzw. tabloidowej.
  • Skuteczna reprezentacja podczas rozmów ugodowych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.
  • Prowadzenie bieżącego monitoringu naruszeń dóbr osobistych w prasie i Internecie.
  • Kompleksowe negocjacje umów wizerunkowych oraz nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem.