Prawo IT, kontrakty IT

Negocjujemy umowy dla branży IT realizowane w metodyce WATERFALL, SCRUM i AGILE, w tym m.in. serwisowe, outsourcingowe, licencyjne, umowy dystrybucyjne, umowy dotyczące sprzedaży praw, licencji do oprogramowania oraz wdrożeń dedykowanych systemów informatycznych.

Doradzamy przy konstruowaniu rozwiązań opartych na modelach SaaS czy IaaS.

Obsługujemy spółki z branży IT i projekty informatyczne zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających.

Doradzamy w związku ze sporami dotyczącymi wdrożeń systemów informatycznych, jak również sporami w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych do oprogramowania.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach dotyczących nienależytego wykonania zobowiązań z umów IT.

Doradzamy w zakresie ochrony i eksploatacji elektronicznych baz danych, domen internetowych oraz obsługi procesu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym odpowiedzialności za przekazywane dane, hosting, caching.

Obsługujemy projekty realizowane w reżimie zamówień publicznych.

Wybrane projekty

  • Obsługa spółki giełdowej z branży IT, w tym negocjowanie umów wdrożeniowych systemów informatycznych, w tym umowy na utrzymanie i rozbudowę systemu informatycznego instytucji państwowej – łączna wartość transakcji 40 mln PLN.
  • Doradztwo prawne na rzecz spółki córki światowego lidera na rynku rozwiązań dla sektora bankowego, finansowego i sieci handlowych, w tym w zakresie dostaw urządzeń – bankomatów, terminali oraz usług i oprogramowania towarzyszącego.
  • Wsparcie prawne działalności operacyjnej spółki informatycznej oferującej dedykowane narzędzia do wewnętrznej komunikacji (Intranet).
  • Bieżąca obsługa spółki zamawiającej aplikacje informatyczne do dystrybuowanych urządzeń.
  • Opracowanie pełnej dokumentacji dla projektu dotyczącego outsourcingu usług IT przez specjalistów pozyskiwanych przy pomocy dedykowanej aplikacji.