Prawo podatkowe

Zabezpieczamy ryzyko podatkowe transakcji i inwestycji: w zakresie podatków dochodowych (PIT i CIT)  a także podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatków lokalnych, w tym głównie podatku od nieruchomości.

Doradzamy i reprezentujemy Klientów podczas postępowań podatkowych i skarbowych.

Pomagamy planować odpowiedzialną politykę podatkową i budować bezpieczne optymalizacje podatkowe.

Reprezentujemy przedsiębiorców w trakcie postępowań przed sądami administracyjnymi w sporach z fiskusem.

Zapewniamy wsparcie w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sporządzamy dokumentację cen transferowych.

Wybrane projekty

  • Doradztwo podatkowe przy inwestycjach biurowo-handlowych w Centrum Warszawy (nabycie, wybudowanie, komercjalizacja oraz sprzedaż budynku).
  • Doradztwo podatkowe przy projekcie dotyczącym spalarni śmieci w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, obejmującym finansowanie, projektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych.
  • Przygotowanie opinii dotyczącej wskazania ryzyk prawnych
    i podatkowych związanych z transakcją sprzedaży przedsiębiorstwa, na zlecenie spółek z międzynarodowej grupy agencji Public Relations (kilkukrotnego zdobywcy tytułu Agencja Roku).
  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych na zlecenie wiodącego dystrybutora i przedstawiciela na terenie Polski producentów aparatury  i wyposażenia przeznaczonego dla radioterapii onkologicznej.