Prawo własności przemysłowej

Uzyskujemy i utrzymujemy ochronę praw własności przemysłowej dla znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych, nazw handlowych przed urzędami krajowymi, wspólnotowym (OHIM) oraz międzynarodowymi (WIPO i EPO).

Doradzamy w zakresie ochrony marki pod względem ekonomicznym i biznesowym.

Nadzorujemy kampanie reklamowe, sporządzamy regulaminy akcji promocyjnych z uwzględnieniem ochrony praw własności przemysłowej.

Przeprowadzamy procesy due diligence transakcji gospodarczych w celu oceny ryzyka w zakresie praw własności przemysłowej.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z zakresu zwalczania praktyk nieuczciwej konkurencji, w tym w postępowaniach dotyczących naruszenia renomy przedsiębiorstwa.

Wybrane projekty

  • Obsługa sieci handlowych w zakresie wprowadzania na rynek marek własnych.
  • Doradztwo prawne na rzecz wydawnictw w zakresie polityki licencyjnej.
  • Bieżąca obsługa prawna wiodącego producenta i dystrybutora wody mineralnej w zakresie ochrony własności przemysłowej.
  • Kompleksowa obsługa prawna rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych w trybie rejestracji krajowej, wspólnotowej i międzynarodowej, m.in. na rzecz spółki działającej na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych.