Marcin Gawlik | Kulesza & Adamiak Kancelaria Prawna

MARCIN GAWLIK 

Doradca podatkowy, Radca prawny

„Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz.”
Thomas Edison


Specjalizacje:

  • Prawo podatkowe
  • Prawo nieruchomości oraz obsługa procesów inwestycyjnych
  • Doradztwo korporacyjne, transakcje handlowe oraz obsługa inwestycji
  • (M&A) Fuzje i przejęcia

Marcin Gawlik – Doradca podatkowy, Radca prawny.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończył także podyplomowe studia w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej. Jest członkiem grupy trenerów podatków dochodowych przy Ministerstwie Finansów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas pracy w I Urzędzie Skarbowym Warszawa – Śródmieście, gdzie prowadził postępowania w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzał interpretacje przepisów prawa podatkowego, a także w międzynarodowej firmie zajmującej się kompleksowo inwestycjami budowlanymi i komercjalizacją nieruchomości (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii leasingu), gdzie odpowiadał za zabezpieczenie podatkowych aspektów realizowanych projektów.
Doradza Klientom i skutecznie rozwiązuje ich problemy podczas kontroli podatkowych.

Marcin jest autorem niemal 100 publikacji z zakresu podatków w prasie branżowej m.in. następujących: Raport: Wszystko o zaliczaniu odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych (podatki dochodowe: Monitor Księgowego nr 6/247 z 20 marca 2015 r.); Opodatkowanie usług zakupionych i świadczonych poza granicami Polski (podatek CIT: Monitor Księgowego nr 4/272 z 20 lutego 2015 r.); Jak rozliczyć podatkowo leasing zwrotny (podatek CIT: Monitor Księgowego nr 3/271 z 5 lutego 2015 r.); Leasing w podatkach – wybrane problemy (Dodatek do Monitora Księgowego nr 10/230 z dnia 15 maja 2013 r.)